Księgowość dla małej firmy

Usługi księgowości podatkowej przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie innych wymaganych ewidencji (środków trwałych, wyposażenia),
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie zestawień o kondycji firmy dla właścicieli,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Usługi pomocy przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej to przede wszystkim:

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych dla nowych podmiotów,
 • pomoc w rejestracji działalności,
 • organizacja księgowości,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów związanych z zakładaniem lub likwidacją działalności gospodarczej.
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz ZUS

Księgowość dla spółki

Usługi księgowe w zakresie ksiąg rachunkowych to przede wszystkim:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych (księga główna, pomocnicza),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie innych wymaganych ewidencji (środków trwałych, wyposażenia),
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy),
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne.

Pozostałe usługi finansowo-księgowe

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie zestawień i analiz,
 • pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
 • sporządzanie przelewów dot. bieżącej działalności,
 • rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
 • rozliczenia roczne klientów indywidualnych,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym również w czasie postępowań kontrolnych,
 • kompletowania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osób przebywających i pracujących na terenie UE (ZUS, NFZ),
 • dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta.