Poniżej podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, są natomiast punktem wyjścia do rozmów.

Ceny  usług naszego Biura ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione głównie od:

 • specyfiki prowadzonej działalności,
 • rodzaju ewidencji księgowej (np. księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
 • ilości pracowników, wspólników,
 • ilości i jakości (rodzaje przeprowadzanych transakcji) dokumentów księgowych,
 • zakresu usług, których świadczenie zechce powierzyć nam Klient.

Cennik:

 • ewidencja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (bez VAT) – od 150,00 PLN netto
 • ewidencja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego dla podatników VAT – od 200,00 PLN netto
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT) – od 250,00 PLN netto
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów dla podatników VAT – od 225,00 PLN netto
 • obsługa płacowa – od 25,00 PLN netto za 1 osobę
 • obsługa kadrowo-płacowa – 40,00 PLN netto za 1 osobę
 • dodatkowe usługi zlecone – cena ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem: charakteru zlecenia, terminu wykonania, stopnia skomplikowania

Cennik dodatkowych usług świadczonych przez biuro:

 • zeznanie roczne PIT – od 25 PLN ( cena uzależniona od formy rozliczenia oraz ilości dokumentów )
 • doradztwo podatkowe – 50 PLN netto zł/h
 • ksero – 0,50 PLN  /strona