Biuro  Rachunkowe Marzena Dwórznik powstało na bazie doświadczeń zawodowych zdobytych przez właścicielkę firmy – Marzenę Dwórznik.

Biuro działa na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  Nr 32586/02 z dnia 07.06.2002 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Współpracę z Klientem opieramy na należytym zrozumieniu charakteru prowadzonej działalności. Pozwala to na właściwe ukierunkowanie pracy oraz dostosowanie odpowiednich rozwiązań do potrzeb Klienta.

Udzielamy wszechstronnego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń swoich Klientów przed US i ZUS.

W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, stale kontrolujemy zmiany w przepisach prawa podatkowego, prawa pracy, przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Korzystamy z zasobów elektronicznych oraz szkolimy się w instytucjach publicznych.